Lepolam Wichrowscy Spółka Jawna realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt.

„Innowacyjne mikrofalowe urządzenie do pomiaru punktowego wilgotności  w płytach z tworzyw sztucznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0954/16

Cel projektu: opracowanie metodyki pomiaru punktowego wilgotności w płytach o higroskopijnych właściwościach takich jak: PMMA, PC, ABS i koekstruzji tych materiałów z wysoką dokładnością oraz stworzenie demonstratora laboratoryjnego innowacyjnego czujnika mikrofalowego przeznaczonego do punktowego pomiaru wilgotności na poziomie 0,01% zawartości wody.

 

Całkowita wartość projektu: 4 858 253,60 zł

Kwota dofinansowania:  3 549 594,88 zł

 

Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.06.2020

 

Szczegółowe informacje na temat założeń realizowanego projektu można znaleźć: Projekt 

Zamówienia publiczne oraz informacje o konkursach ofert dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie projektu Zamówienia

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Our Projects

See all Projects